Мета та завдання

Метою журналу є оприлюднення наукових досліджень з галузі планування, будівництва та обслуговування аеропортів.

Основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі планування, будівництва та обслуговування аеропортів;

- опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців у галузі будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування, геодезії та землеустрію.