Airport Planning, Construction and Maintenance Journal – науковий журнал, у якому висвітлюються результати наукових досліджень та розгляд актуальних проблем у галузі планування, будівництва та обслуговування аеропортів.

Журнал призначений для фахівців у галузі будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування, геодезії та землеустрію, працівників науково-дослідних організацій, студентів, викладачів, аспірантів та докторантів.

Засновники: Національний авіаційний університет, Національний транспортний університет, Видавничий дім «Гельветика».

Журнал засновано у 2023 році.

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (Рішення № 1420 від 16.11.2023 р. Ідентифікатор медіа R 30-01877).

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

ISSN: 2786-7617 (Print); 2786-7625 (Online)

Фахова реєстрація (категорія Б): відповідно до Наказу МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3).

Галузь знань: архітектура та будівництво.

Спеціальності: 191 – Архітектура та містобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій.

УДК 725.39.

Головний редактор: Дубик Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інфраструктури авіаційного транспорту Національного авіаційного університету.

Поточний номер

№ 3 (2024): Airport Planning, Construction and Maintenance Journal

Airport Planning, Construction and Maintenance Journal. 2024. № 3. 110 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Національний транспортний університет, Видавничий дім «Гельветика».
Ухвалено до друку: 17 квітня 2024 р.

Опубліковано: 2024-05-13

Статті

Переглянути всі випуски