Порядок рецензування статей

Журнал Airport Planning, Construction and Maintenance Journal функціонує за процедурою подвійного сліпого рецензування (Double-Blind Peer Review):

– рецензент не знає особистих даних автора / авторів;

– автор / автори не знають особистих даних рецензента.

Наукові статті, представлені до редакції, піддаються первинному розгляду відносно відповідності до технічних вимог оформлення, викладених на сайті та перевірці на плагіат.

Далі, за відповідності формальним вимогам та відсутності порушень видавничої етики, рукопис передається на рецензування.

При розгляді наукових статей рецензент визначає:

- відповідність статті тематиці журналу;

- актуальність тематики публікації;

- оригінальність та значущість результатів дослідження;

- якість викладу матеріалу;

- практичне значення публікації;

- дотриманню авторами наукової етики, правильність оформлення, цитування джерел, тощо.

Після рецензування статті рецензент може:

– рекомендувати статтю для публікації;

– рекомендувати статтю для публікації після виправлення автором з врахуванням висловлених зауважень і побажань;

– не рекомендувати статтю для публікації.

Передбачається, що рецензування виконується в термін трьох тижнів. Рецензенти залучаються з числа визнаних учених на добровільних засадах.

Остаточний висновок щодо публікації матеріалів ухвалює редакційна колегія журналу.

Після прийняття рішення про публікацію відповідальний секретар інформує про це авторів статті.