ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛУЖНИХ ЗОЛОВМІСНИХ БЕТОНІВ ДЛЯ ДОРОЖНІХ І АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apcmj.2024.3.5

Ключові слова:

дорожні покриття, аеродромні покриття, будівництво, лужний цемент, відходи промисловості

Анотація

Удосконалення технологій виготовлення і застосування будівельних матеріалів для дорожніх і аеродромних покриттів є досить актуальним питанням для України. Оскільки внаслідок російської агресії значна частина покриттів потребує відновлення чи ремонту. Одним із напрямків забезпечення швидкого будівництва аеродромних покриттів є застосування бетонів які б характеризувались високими фізико-механічними і експлуатаційними властивостями. Однак в умовах ринкової економіки та екологічного становища здійснюються шляхи пошуку використання відходів промисловості, до яких відносять паливні золи та металургійні шлаки, у складі будівельних матеріалів для дорожнього і аеродромного будівництва. Тому було проведено аналіз застосування паливних зол та шлаків у складі матеріалів для дорожнього аеродромного покриття у закордонних країнах, оскільки в даних країнах є вже практика використання золошлакової суміші для аеродромного покриття,Результати аналітичного огляду нададуть можливість розробити наукові, практичні і організаційні заходи для проведення досліджень.

Посилання

Давидов І.Г. Рекомендації щодо вибору сучасних будівельних матеріалів для використання при відновленні твердих аеродромних покриттів в умовах збройної агресії. І.Г. Давидов, В.Л. Козачук, Г.П. Хаврич. URL: https://dndivsovt.com/index.php/journal/article/view/267/257 (дата звернення 20.10.2023 р.).

Соколов О.В. Використання відходів промисловості у дорожньому будівництві. О.В. Соколов, А.Д. Желтобрюх, І.В. Копинець, В.І. Каськів. Збірник наукових праць «Дороги і мости». 2020. Вип. 21. С. 110–119. URL: http://surl.li/mokpg (дата звернення 20.10.2023 р.).

Ковальчук О., Рудзей Д.. Лужні бетони з використанням активних заповнювачів для будівництва доріг. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTERCLASS-2021”. Р. 156–157. URL: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf

Проєктування та будівництво аеродромних комплексів: монографія / За заг. ред. Карпова В. В. Херсон : Олді+, 2022. 336 с.

Dubyk O., Timkina S., Stepanchuk O., Prentkovskis O. Assessment and Predictive Modelling of Transport and Operating Condition of Aerodrome Pavement: A Case Study of Zaporizhzhia International Airport Runway. In: Prentkovskis O., Yatskiv (Jackiva) I., Skačkauskas P., Junevičius R., Maruschak P. (eds) TRANSBALTICA XII: Transportation. Science and Technology. TRANSBALTICA 2021. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. 2022. Springer, Cham. Рp. 171–183. (Web of Science).

Karpov V., Stepanchuk O., Dubyk O., Rodchenko O., Prentkovskis O. Improvement of Methodology of Calculation and Assessment of Transport and Operational Condition of Airfield Pavement (on the Example of Airport Pavements of Kyiv and Mykolaiv International Airports). In: Prentkovskis, O., Yatskiv (Jackiva), I., Skačkauskas, P., Maruschak, P., Karpenko, M. (eds) TRANSBALTICA XIII: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2022. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. 2023. Springer, Cham. Рp. 806–823 (Web of Science).

Грабовчак В. В. Лужні золовмісні цементи та бетони на їх основі/ автореф. на зд. наук. ступ. канд. техн. наук. URL: http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/4526/Grabovchak.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 25.10.23 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13