ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apcmj.2023.2.3

Ключові слова:

аеродромні покриття, цемент, бетон, відходи промисловості, шлаки, паливні золи

Анотація

У складних умовах сьогодення одним із ключових завдань авіаційної галузі України є проблема відновлення інфраструктури аеропортів. Тому постає питання відбудови аеродромних покриттів та комплексів, оскільки значна їх кількість пошкоджені внаслідок збройної російської агресії. В роботі виконано аналітичний огляд щодо вимог та характеристик використання бетонів для аеродромних покриттів. Проаналізовано особливості утворення пошкоджень у цементобетонних покриттях залежно від впливу навантажень та екологічних чинників. Розглянуто можливість про перспективи використання відходів промисловості при проектуванні складу будівельних матеріалів для будівництва аеродромних покриттів.

Посилання

Проект Плану відновлення України. URL: https://cutt.ly/r8U9jYE (дата звернення: 03.03.2023 р.).

ДСТУ Б В 2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови». Київ : Мінрегіон України, 2012 р. 55 с.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-13#Text (дата звернення: 03.03.23 р.).

Крижановський В.О. Використання досвіду будівництва монолітного цементобетонного покриття злітно-посадкової смуги аеропорту «Одеса» при розробці нового вітчизняного стандарту на влаштування аеродромів. URL: http://visnyk-odaba.org.ua/2021-85/85-10.pdf (дата звернення: 04.03.23 р.).

Горюн О.О. Аналітичне дослідження стану існуючих асфальто- та цементобетонних аеродромних покриттів. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 міжн. наук.-техн. журн. Вінниця, 2019. С. 38–42.

AC (Advisory Circular) 150/5370-10H. «Standard Specifications for Construction of Airports» U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration. Date Issued December 21, 2018. URL: https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/150- 5370-10H.pdf.

. Krivenko P.V., Kovalchuk G.Yu. Fly Ash Based Alkaline Cements. 2007-Internatinal Conference Alkali Activated Materials – Research, Production and Utilization. Praha, 2007. P. 349–367.

Krivenko P.V., Kovalchuk O.Yu., Kovalchuk G.Yu. Directing the Hydration/Dehydration Structure Formation of Alkaline Portland Cement: A Perspektive Way for Obtaining a High Temperature Concrete. 2007-Internatinal Conference Alkali Activated Materials – Research, Production and Utilization. Praha, 2007. P. 369–377.

Kovalchuk O. Alkali activated cements mix design for concretes application in high corrosive conditions. MATEC Web Conf Volume 230,2018. 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018). URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823003007.

Грабовчак В.В. Лужні золовмісні цементи та бетони на їх основі : автореф. канд. техн. наук. URL: https://cutt.ly/U8U9s49 (дата звернення: 03.03.23 р.).

Проєктування та будівництво аеродромних комплексів : монографія / за заг. ред. Карпова В.В. Херсон : Олді+, 2022. 336 с.

Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Бойко О.В. Практичний досвід укладання бетонних доріг із використанням некондиційних заповнювачів. Тези доповідей 8-ї між нар. Наук.-техн. Конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». Харків, 2019. С. 157–158.

Ковальчук О.Ю., Пушкар В.І., Пасько А.В. Дослідження можливості використання червоного шламу як основи для будівництва доріг. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2016. Вип. 62. С. 90–94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15