№ 2 (2023): Airport Planning, Construction and Maintenance Journal

Airport Planning, Construction and Maintenance Journal. 2023. № 2. 78 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Національний транспортний університет, Видавничий дім «Гельветика».
Ухвалено до друку: 22 березня 2023 р.

Опубліковано: 2023-03-15

Статті