ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ВИМОГАМ МІСЬКОГО РУХУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apcmj.2023.2.7

Ключові слова:

вулично-дорожня мережа, транспортні потоки, пішохідний рух, транспортний засіб, затор

Анотація

У роботі розглянуто основні проблеми функціонування вулично-дорожньої мережі міст. Проведений аналіз основних вимог і потреб міського руху щодо здійснення класифікації вулиць населених пунктів. Розглянуті можливості використання принципів ієрархії міських вулиць, їхній поділ і підпорядкування залежно від функціональних вимог. Охарактеризовано основні чинники, що впливають на віднесення міських вулиць до певної категорії за їхнім функціональним призначенням. Функціональне призначення вулиць і доріг населених пунктів в основному залежить від функціонального призначення території населеного пункту та характеру його забудови. Наведено коротку характеристику періодів формування законодавчо-нормативної бази щодо встановлення класифікації вулиць, яка діє нині в нашій країні. Розглянуто основні підходи та принципи, покладені в основу класифікації вулиць і доріг населених пунктів у деяких країнах світу, що може слугувати основою для вдосконалення наявної класифікації в нашій країні. Визначено значення класифікації вулиць і доріг для правильної побудови системи вуличних шляхів сполучення та створення безпечних і зручних умов організації руху транспорту та пішоходів. Виділено основні підходи щодо вдосконалення класифікації вулично-дорожньої мережі міст України.

Посилання

Поляков А.А. Городское движение и планировка улиц. М. : ГИЛСА, 1953. 251 с.

Систематологія на транспорті. Організація дорожнього руху / Е.В. Гаврилов та ін. Київ : Знання України, 2007. 452 с.

Христюк М.М. Удосконалення класифікації вулично-дорожньої мережі в нормативній базі з містобудування. Досвід та перспективи розвитку міст України. Теорія і практика ухвалення містобудівних рішень : збірник наукових праць. Київ : ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО», 2012. Вип. 22. С. 214–221.

Шаповалов Е.В. Нова класифікація вуличної мережі населених пунктів (пропозиції до нового ДБН). Досвід та перспективи розвитку міст України. Методичні аспекти територіального планування : збірник наукових праць / Е.В. Шаповалов, Н. Касумова. Київ : Ін-т «ДІПРОМІСТО», 2003. Вип. 5. С. 135–145.

Фишельсон М.С. Городские пути сообщения. М. : Высшая школа, 1980. 296 с.

Глик Ф.Г. Классификация улиц и дорог в нормативах Республики Беларусь. Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния : материалы ХІХ Международной (двадцать второй екатеринбургской) научно-практической конференции, 16–17 июня 2013 г. Екатеринбург, 2013. С. 107–115.

Дослідження транспортних потоків в аспекті заторових станів дорожнього руху : монографія /В.М. Першаков та ін. Київ : НАУ, 2015. 176 с.

Дубелир Г.Д. Городские улицы и мостовые. Киев, 1912. 148 с.

Степанчук О.В. Особливості класифікації вулиць і доріг населених пунктів. Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник. Київ : НАУ, 2015. Вип. 1 (13). С. 75–83.

Строительные нормы и правила: Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов. СНиП II-60-75. М. : Госстрой СССР, 1975.

Строительные нормы и правила: Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89. М. : Госстрой СССР, 1989.

Про автомобільні дороги : Закон України № 3235–ІV від 20 грудня 2005 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-15.

Планування і забудова територій: ДБН Б.2.2-12:2019. Чинний від 01.10.2019. Київ : Мінрегіон України, 2019. 177 с.

Державні будівельні норми України: Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92**. Київ, 2002. 140 с.

Рейцен Е.О. О классификации улично-дорожной сети в городах Украины. Містобудування та територіальне планування : збірник наукових праць. Київ : КНУБА, 2003. Вип. 16. С. 199–203.

RPG3: Strategic guidance for London planning. URL: www.golondon.gov. uk/ planning/downloads/rpg3.rtf.

Liveable Neighbourhoods. Street Layout, Design and Traffic Management Guidelines. Western Australian Planning Commission. June 2000. 59 p. URL : http://www.planning.wa.gov.au/ publications/liveable/LNTMG.pdf.

PIARC: The urban road network design. Reference: 10.04.B, Routes/Roads. 1991. P. 45 – 84.

PIARC: Urban road design and architecture. Reference: 10.08.B, Routes/Roads. 1995. Special issue II. P. 51–126.

D1. A First Theoretical Approach to Classification of Arterial Streets. Prepared by Stephen Marshall, Univ. of Westminster. URL: http://www.tft.lth.se /artists/ deliverD1_1.htm.

Автомобільні дороги: ДБН В.2.3-4:2015. Чинний від 01.04.2016. Київ : Мінрегіонбуд України, 2015. 104 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15