ІСТОРИЧНЕ КОЛО ФАКУЛЬТЕТУ НАЗЕМНИХ СПОРУД І АЕРОДРОМІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apcmj.2023.2.5

Ключові слова:

факультет наземних споруд та аеродромів, факультет аеропортів, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет, аеродром, аеропорт, цивільна авіація

Анотація

Стаття присвячена генезі наукової й освітньої школи підготовки фахівців із проєктування, будівництва й експлуатації аеродромів у Національному авіаційному університеті. Розкрито історичні періоди становлення та розвитку освітніх технологій і освітнього менеджменту. Зазначено, що підготовка фахівців із проектування, будівництва й експлуатації аеродромів і наземних споруд, до числа яких входять і аеропорти, започаткована в Національному авіаційному університеті в 1933 році. Стрімкий розвиток цивільної авіації в повоєнний період зумовив створення факультету аеропортів у 1968 році у складі університету. У цей період освітня та наукова діяльність факультету характеризується утворенням цілісної моделі освітньої підготовки фахівців наземного обслуговування цивільної авіації й експлуатації аеродромів. Під впливом ринкових умов соціально-економічного розвитку держави із 2002 року починається період трансформацій і пошуків моделі освітньої діяльності, що завершується створенням у 2018 році факультету архітектури, будівництва та дизайну, значним спадом інтересу вступників до освітньої підготовки за програмою експлуатації аеродромів. Із 2021 року відбувається пошук балансу між спеціальностями факультету та зміна пріоритетів освітньої підготовки на користь відновлення ролі Національного авіаційного університету в розвитку аеродромного будівництва й експлуатації аеродромів.

Посилання

План электрификации РСФСР. М. : Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 660.

1933: «І ви ще живі?» / упоряд. : Тетяна Боряк. Київ : ТОВ «Видавництво «Кліо»», 2016. С. 719.

Мейс Джеймс. Україна: матеріалізація привидів. Київ : ТОВ «Видавництво «Кліо»», 2016. С. 686.

Білан С.О. Трансформація життя українського селянства (1929–1939 рр.). Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2014. 456 с.

Киевский институт инженеров гражданской авиации (1933–1993 гг.) : очерк истории / А.Ф. Вовчик и др. ; отв. ред. П.В. Назаренко. Киев : КМУГА, 1994. 578 с.

Ректори НАУ : Нариси / В.М. Азарков та ін. Київ : НАУ, 2003. 124 с.

Національний авіаційний університет (1933–2003 рр.) : Нариси історії / В.П. Бабак та ін. ; за ред. В.П. Бабака. Київ : НАУ, 2003. 240 с.

Національний авіаційний університет. Літопис / М.С. Кулик та ін. ; за ред. М.С. Кулика. Київ : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-Друк», 2010. 368 с.

Билеуш А.И. Факультет аэропортов. Киевский институт инженеров гражданской авиации (1933–1993 гг.) : Очерк истории / А.Ф. Вовчик и др. ; отв. ред. П.В. Назаренко. Киев : КМУГА, 1994. С. 357–368.

До 50-річчя заснування кафедри аеропортів факультету аеропортів Національного авіаційного університету / А.О. Бєлятинський та ін. Проблеми розвитку міського середовища. 2020. Вип. 2 (25). С. 35–45.

Випускники – наша гордість / В.О. Новак та ін. ; за заг. ред. В.О. Новак. Київ : НАУ, 2003. 288 с.

Національний авіаційний університет. 70 років пошуків та досягнень. Київ : НАУ, 2003. 60 с.

Науковці Інституту транспортних технологій / за заг. ред. С.В. Іванова. Київ : НАУ, 2004. 288 с.

Національний авіаційний університет. 75 років : фотоальбом / М.С. Кулик та ін. ; за ред. М.С. Кулика. Київ : НАУ ; Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2008. 260 с.

Національний авіаційний університет. 80 років : фотоальбом. Київ : НАУ, 2013. 82 с.

Інститут аеропортів: архітектура, будівництво, дизайн. Київ : НАУ, 2013. Т. 1 : Наукова робота. 83 с. ; Т. 2 : Навчальна робота. 85 с. ; Т. 3 : Виховна робота. 85 с.

Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 20 грудня 2022 р. (протокол № 8) : наказ ректора Національного авіаційного університету від 22 грудня 2022 р. № 442/од.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15