ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СТАН ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apcmj.2024.3.1

Ключові слова:

дорожня інфраструктура, концесія, модель управління будівництвом доріг, фінансування автодоріг

Анотація

В статті аналізується поточний стан автомобільних доріг в Україні і формується висновок, що причиною недостатньо задовільного стану та якості доріг є руйнування інфраструктури України через російську агресію та обмежені можливості розвитку дорожнього господарства умовах воєнного конфлікту. Встановлено, що, в таких умовах, одним із напрямів вирішення проблеми є матеріальна допомога дружніх європейських країн через фінансування програм «Великого будівництва». Розглядається можливість реалізації концесійного будівництва автодоріг, взявши за основу досвід деяких іноземних країн. Були розглянуті ключові нормативно-правові акти, що визначають умови будівництва доріг за концесійною схемою. Була проведена оцінка концесійного механізму, визначено умови, учасників тощо. Було встановлено, що розвиток доріг за допомогою концесійної угоди сприяє привертанню інвестицій в дорожню інфраструктуру країни і сприяє підвищенню її економічного рівня. Вказано на те, що для дії концесії доріг ще необхідно провести велику роботу, узгодити правові, економічні, екологічні та інші аспекти дорожнього виробництва. На основі проведеного дослідження окреслені шляхи і перспективи відновлення і будівництва доріг в Україні в післявоєнний період. Розроблено основний алгоритм досягнення визначених цілей – тут важливо враховувати можливість економії ресурсів, що на загальнодержавному рівні дозволить перерозподілити вивільнені фінансові ресурси на інші цілі. Запропонована модель управління ефективністю дорожнього будівництва визначає порядок процедур та послідовність дій, засновані на взаємопов’язані типу стратегічного розвитку та методів управління виробничою ефективністю. Це забезпечує розумний (з урахуванням використання ресурсів) стратегічний розвиток дорожньої інфраструктури.

Посилання

Сайт «Укравтодору» URL: https://restoration.gov.ua. (дата звернення 15.01.2024).

Проєкт Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розбудова інфраструктури». Київ: Національна рада з відновлення України від наслідків війни. 155 с.

Допомога під час війни: як держава може стимулювати розвиток бізнесу. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/dopomoga-ukrajincyam-pid-chas-viyni-2022-yak-derzhava-mozhestimulyuvatirozvitok-biznesu-novini-ukrajina-11953230.html (дата звернення 21.12.2023).

Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 3, ст. 21) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-14#Text (дата звернення 21.12.2023).

Медведєва О. А. Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 17 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13