ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ШИРИНИ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ НА ТЕРИТОРІЇ АЕРОВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apcmj.2024.3.6

Ключові слова:

аеропорт, горизонтальна проєкція людини, щільність пішохідного потоку, швидкість потоку, ширина потоку

Анотація

В основу роботи покладено теоретичні та експериментальні дослідження особливостей та закономірностей пішохідного руху. На основі проведених експериментальних досліджень було визначено основні підходи щодо організації пішохідного руху на території аеровокзальних комплексів в аеропортах України та досліджені основні характеристики пішохідного руху: швидкість руху пішоходу, щільність пішохідного потоку. На основі отриманих результатів виявлено залежність між щільністю і швидкістю руху пішохідного потоку на території аеропортів. Встановлено максимальну площу горизонтальної проєкції людини з валізами та комфортну щільність потоку за максимальної площі проєкції. Розглянуто залежність швидкості людського потоку від його щільності та запропоновано методику визначення ширини ділянки руху пасажирів з багажем, з врахуванням площі горизонтальної проєкції людини. Визначено мінімальну ширину пішохідного шляху для пасажира з багажем на території аеровокзального комплексу та визначені параметри пасажирських потоків на основі площі на одного пасажира. В процесі експериментальних досліджень встановлені площі горизонтальних проєкцій людей із різноманітним багажем і дітьми.

Посилання

Куцина І. А. Принципи і методи формування пішохідних просторів малих і середніх міст (на прикладі м. Ужгорода) : дис. канд. техн. наук: 05.23. Київ, 2018. 145 с.

Організація та регулювання дорожнього руху: підручник. Поліщук В.П., Бакуліч О.О., Дзюба О.П. та ін. К.: Знання України, 2014. 467 с.

Рейцен Є. О. Організація і безпека міського руху: навчальний посібник /Є. О. Рейцен. Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна, 2014. 454 с.

Систематологія на транспорті. Організація дорожнього руху. Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін. К.: Знання України, 2007. 452 с.

Сталий розвиток авіаційної інфраструктури: колективна монографія. За заг. ред. Карпова В. В. Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. 530 с.

Степанчук О. В. Обстеження пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі міст. Проблеми розвитку міського середовища. К., НАУ, 2020. Вип. 2(25) С. 171–181.

Степанчук О. В. Принципи створення транспортно-екологічного моніторингу. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2001. № 9. С. 275–280.

Ломотько Д. В., Марасіна І. Є. Аналіз функціонування транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2015, вип. 154. С. 39–47.

ДСТУ 8828:2019: Пожежна безпека. Загальні положення. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2020. 84 с.

Класифікація валіз за розмірами, особливості кожного варіанта: Дата оновлення: 07.10.2023. URL: https://budmolod.cx.ua/2019/09/04/klasifikacija-valiz-za-rozmirami-osoblivosti (дата звернення: 30.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13