ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ХВОСТОСХОВИЩ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apcmj.2024.3.7

Ключові слова:

хвостосховище, класифікація хвостосховищ, прорив огороджувальних споруд, фільтрація, водний баланс хвостосховища

Анотація

Збагачення мінеральної сировини – це сукупність процесів переробки мінеральної сировини з метою виділення із неї корисних компонентів. В результаті збагачення корисних копалин отримуються два основних продукти: товарний продукт (концентрат, окатки) та хвости (відходи від переробки руди). Хвости складуються в хвостосховище – спеціальну гідротехнічну споруду для прийому та зберігання твердих та рідких відходів збагачення корисних копалин. Дані гідротехнічні споруди задіяні в технологічному циклі підприємства і несуть великі ризики для навколишнього середовища, особливо коли вони запроектовані, побудовані та експлуатуються без дотримання вимог нормативних стандартів та рекомендацій. Хвостосховище входить в систему хвостового господарства комбінату разом з системами транспортування хвостів та оборотного водопостачання. При проектуванні, будівництві та експлуатації хвостосховищ найбільше уваги приділяється їх надійності та безпеці експлуатації, оскільки руйнування таких об’єктів може призвести до катастрофічних наслідків. Надійність та безпека експлуатації хвостосховищ залежить від конструктивних рішень, які приймаються на основі інженерних вишукувань, моніторингу технічного стану та виконаних розрахунків стійкості огороджувальних споруд хвостосховищ із урахуванням специфіки будівництва таких споруд. Проектування, будівництво, експлуатація та консервація хвостосховищ здійснюється згідно з відповідними нормативними документами та стандартами. В даній статті представлено огляд та порівняльний аналіз вимог стандартів України з міжнародними стандартами при проектуванні хвостосховищ.

Посилання

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 01 жовтня 2023 № 3038-VI: станом на 04 січ. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (дата звернення: 08.01.2024).

ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд. Чинний від 02.08.2018. Вид. офіц. Київ: ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського», 2018. 34 с.

ДСТУ 8855:2019. Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності). Чинний від 01.12.2019. Вид. офіц. Київ: ДП УкрНДНЦ, 2019. 13 с.

ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні споруди. Основні положення. Чинний від 01.01.2011. Вид. офіц. Київ: ДП НДІБК, 2010. 37 с.

Critical aspects of management, design, operation and closure. ICOLD Bulletin 139. CIGB International Commission on Large Dams, 2011.

Guidelines on tailings dams. Planning, design, construction and closure. ANCOLD. Australian National Committee on Large Dams, 2012.

Canadian Dam Association (CDA): Application of dam safety guidelines to mining dams. Technical Bulletin, 2019.

ДСТУ 8773:2018. Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Чинний від 15.05.2018. Вид. офіц. Київ: ДП УкрНДНЦ, 2018. 18 с.

Dam-break flood analysis. ICOLD Bulletin 111. CIGB International Commission on Large Dams, 1998.

ДБН В.2.4-5:2012. Хвостостосховище і шламонакопичувачі. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. Чинний від 01.09.2012. Вид. офіц. Київ: ДІ «УкрНДІводоканалпроект», 2012. 130 с.

Tailings dam design of drainage. ICOLD Bulletin 97. CIGB International Commission on Large Dams, 1994.

World Mine Tailings Failures. URL: https://worldminetailingsfailures.org/ (дата звернення: 10.01.2024).

Piciullo L., Storrosten E., Liu Z., Nadim F., Lacasse S. A new look at statistics of tailings dam failures. Engineering Geology. 2022. T.303, №2. doi:10.1016/j.enggeo.2022.106657.

Schnaid F., Luiz Guiherme F.S. de Mello. Guidelines and recommendations on minimum factors of safety for slope stability of tailings dams. Soil and Rocks. 2020. T.43, №3. С.369-395. doi:10.28927/SR.433369.

Adamo N., Al-Ansari N., K. Sissakian V, Laue J., Knutsson S. Dam safety: Monitoring of tailings dams and safety reviews. Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering. 2021. Т.11, № 1. С. 249–289. doi:10.1016/j.enggeo.2022.106657.

Lumbroso D., McElroy C., Goff C., Roca Collell M., Petkovsek G., Wetton M. The potential to reduce the risks posed by tailings dams using satellite-based information. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2019. 38:101209. URL: doi:10.1016/j.ijdrr.2019.101209.

Pacheco, R.L.R., Munoz-Moreno, A., Caparros, A.V., Cristobal, G.G., Brime, A., Arranz-Gonzalez, J.C., et al. How to prevent flow failures in tailings dams. International Journal of Mine Water. 2021. Т. 40б № 2. С. 83–112. doi:10.1007/s10230-021-00752-8.

Clarkson L., Williams D. Critical review of tailings dam monitoring best practice. International Journal of Mining, Reclamation and Environment. 2019. Т. 34, № 2. С. 119–148. doi:10.1080/17480930.2019.1625172.

Oboni, F., Oboni, C. Tailings Dam Management for the Twenty-First Century: What Mining Companies Need to Know and Do to Thrive in Our Complex World. Springer, Cham. 2020. doi:10.1007/978-3-030-19447-5.

Small A., Herza J., Ashley M., Thorp J. A consequence-based tailings dam safety framework. Conference: Sustainable and Safe Dams Around the World. 2019. doi:10.1201/9780429319778-206.

Martin V., Al-Mamun M., Small A. CDA technical bulletin on tailings dam breach analysis. In book: Sustainable and Safe Dams Around the World. 2019. doi:10.1201/9780429319778-313.

Cambridge M., Monroy R., Shaw D.: Preliminary reflections on the failure of the Brumadinho iron ore tailings dam at the Minas Córrego do Feijão, Minas Gerais, Brazil in January 2019. Dams and Reservoirs. 2019. Т. 29, № 3. С. 1–27. doi:10.1680/jdare.19.00004.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13