РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ УТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apcmj.2024.3.8

Ключові слова:

територіальна громада, економіка села, сталий розвиток сільських територій, комплексний розвиток села, просторове планування, VOSviewer

Анотація

У сучасних умовах проблеми розвитку сільської місцевості мають постійний характер. Вирішення цих проблем потребує системного, комплексного розвитку та постійного датування держави. При цьому розроблено безліч стратегічних документів у галузі сталого розвитку сільських територій, але проблеми села залишаються на тому ж рівні. Сільські жителі, а особливо сільгосптоваровиробники зацікавлені у залученні молодих спеціалістів на село, покращенні інфраструктури села, створенні комфортних умов, які залучають нових фермерів. Але недостатня опрацьованість системи сталого розвитку села не дозволяє це здійснити. Оцінка соціально-економічного розвитку сільської території дозволяє виявити проблеми, що існують на селі та у сільських мешканців, а також розробити рекомендації щодо подальшого розвитку сільської економіки. При цьому важливо для всіх сільських територій ефективне забезпечення сталого розвитку села, що дозволяє комплексно їх розвивати. Комплексний розвиток сільської місцевості має на увазі індивідуальний підхід до кожної з територіальних громад з урахуванням умов розвитку сільського господарства та інших галузей, кадрового потенціалу, потенційних можливостей території та конкурентоспроможності села. З цією метою у роботі виділені напрями сталого зростання економіки села дозволяють ефективно розвивати економіку села та враховувати місцеві особливості, а не державні інтереси, при цьому вони можуть бути спрямовані на зміну стратегічного планування розвитку сільської місцевості. У проведеному дослідженні було розглянуто процес об'єднання територіальних громад і його значення у формуванні передумов для подальшої адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади в Україні. Зроблено висновок щодо необхідності комплексного розвитку сільської місцевості з урахуванням особливостей їх розвитку, необхідності брати до уваги особливості кожного окремо взятого сільського поселення та цим забезпечити вирішення існуючих проблем на селі. Встановлено, що адміністративно-територіальна реформа виступає важливою структурною складовою процесу децентралізації влади в Україні.

Посилання

Лишенко М. О., Рибіна О. І. Земельна децентралізація в Україні: основні етапи та досягнення. Modern paradigm of public and private law amidst sustainable development: Scientific monograph. Vol. 2. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 408 p. (p. 1–24) https://doi.org/10.30525/978-9934-26-331-6-19 .

Rybina O., Inas Hasan K., Muhammad A., Alobaidi Y., Viktor G., Nataliia P., Lyudmila B. Experience of Land Use Development Planning at the Local (Municipal) Level in the European Union. Journal of Information Technology Management, 2022. 14(2), 56-69. DOI: 10.22059/jitm.2022.86927 URL: https://jitm.ut.ac.ir/article_86927.html.

O. Rybina. Land resources management issues under the martial law / Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28–29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 210 p. (56–58) URL: http://surl.li/htmjg.

Наталія Прокопенко, Алла Лазарева, Лілія Мунтян. Розвиток територіальних громад у воєнний період. Наукові перспективи: журнал. 2023. No 5(35). 2023. С. 883. (с. 228–241) DOI: 10.52058/2708-7530-2023-5(35)-228-241 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/4877.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (дата звернення 20.01.2024).

Yurii Marushchyn, Leonid Yuzkov. United territorial community as an object of management: theoretical aspects. East Journal of Security Studies. Vol. 3 (2018). Р. 336–353.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (дата звернення 20.01.2024).

Адміністративно-територіальний устрій Сумської області. https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistsum.html (дата звернення 20.01.2024).

Пилипів В. В. Ідеологічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. В.В. Пилипів, А.П. Павлюк. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій: [зб. наук, пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. Є. І. Бойко (відп. ред.). Львів, 2011. Вип. 1(87). С. 35–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13